Eldningsförbudet upphävs men fortsatt försiktighet uppmanas till lokalt

Eldningsförbudet upphävs från och med fredag 10 augusti i Vindelns, Umeå, Robertsfors, Vännäs, Nordmalings och Bjurholms kommuner.

Med stöd av Umeåregionens brand och räddningsnämnd (TN-2018/00183) fastställda delegationsordning meddelas följande beslut:

Då det inte längre råder torra markförhållanden beslutas 2018-08-10 att eldningsförbud upphävs. Beslutet har fattats med stöd av 2 kap 7§ förordning om skydd mot olyckor, SFS 2003:789. Beslut om upphävning av eldningsförbud gäller i Umeå kommun, Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun och Nordmalings kommun.

Fortsatt försiktighet lokalt

Allmänheten uppmanas trots upphävt eldningsförbud ändå till stor försiktighet vid all eldning utomhus då det lokalt fortfarande finns områden som har hög brandrisk på grund av torra markförhållanden.

 

 

Kontaktperson: Lars Tapani