Landsbygdsutveckling i strandnära läge - LIS

Driver du företag eller vill bygga i strandskyddat område? Skicka in förslag till nya LIS-områden senast den 25 september.

Vindelns kommun undersöker om det finns intresse för att peka ut fler områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, så kallade LIS-områden.

Vi vill gärna veta vilka områden som kan vara aktuella för just dig. Vi riktar oss till alla som har konkreta planer på verksamhet eller byggande i strandnära läge. (Inte enbart företag)

LIS innebär vissa lättnader

I strandskyddat område är vanligtvis möjligheterna att driva företag eller bygga hus mycket små. Inom LIS-områden finns vissa lättnader för verksamheter som bidrar till utveckling av landsbygden.

Driver du ett företag i strandnära läge?

Till exempel verksamhet inom besöksnäringen där närhet till strand är nödvändigt, eller industriverksamhet där strandskyddsregler försvårar expansion.

Eller har du konkreta planer på strandnära byggande?

Du kanske planerar att bygga ett fritidshus eller en permanentbostad i strandnära läge.

Skicka in förslag till nya LIS-områden

Skicka ditt förslag senast den 25 september till

vindelns.kommun@vindeln.se eller

Vindelns kommun
922 81 Vindeln

Kontakta Andreas Nehlin, samhällsplanerare, om du har frågor. andreas.nehlin@vindeln.se 0933-142 14

 

Kontaktperson: Maria Höglund