Digital satsning på skolan

Vindelns kommun har påbörjat arbetet med att digitalisera skolan i större utsträckning och ett steg på vägen är att alla elever i åk 1-9 har fått en egen dator i höst

Underlättar för eleverna

Att alla nu har en egen dator kan underlätta mycket för eleverna i deras skolarbete.
 
- För många elever kan det vara enklare att skriva med tangenter istället för att fokusera energi på att forma bokstäver för hand, säger Sara Rhenberg, rektor på Älvbrinkens skola. Eleverna kan även få texter upplästa via program som finns i datorerna. Det är bra särskilt för dem som har läs- och skrivsvårigheter.

Nya arbetssätt

Lärarna kan bilda elevgrupper och styra vilka verktyg och dokument eleverna ska använda, och eleverna har möjlighet att arbeta mer gemensamt.
 
För både elever och lärare blir det ett nytt sätt att arbeta på, med bland annat fler möjligheter till anpassad undervisning.
 
- Pedagogerna kan följa elevernas arbeten och enklare än tidigare ge återkoppling. Det går även att skräddarsy vissa inslag i undervisningen för elever som behöver något extra för att lära mer, berättar Sara Rhenberg.

Det pågår även ett arbete med att förstärka digitalt lärande i kommunens förskolor.


 

Kontaktperson: Maria Höglund