Kontaktfamiljer behövs

En kontaktfamilj är en resurs för en familj som av olika skäl behöver stöd.

Det är mycket viktigt att kontaktfamiljen tar sig tid för barnet så att han eller hon känner sig välkommen.

Har din familj tid över och vill göra en insats för någon som behöver extrastöd?
Kontakta socialtjänsten: 070-378 04 25

Är din familj omtänksam och aktiv?

Just nu söker vi en kontaktfamilj till en ungdom i högstadieåldern. Det viktigaste i det här uppdraget är att ni är en varm och omtänksam familj som känner att ni har möjlighet att dela er vardag med denna ungdom ungefär var tredje helg. Det är bra om ni är en familj som gärna är ute och gör aktiviteter tillsammans. I just det här uppdraget bör det inte finnas några yngre barn i familjen.

Kontaktfamiljen har tystnadsplikt

Det innebär att den som har eller har haft uppdrag inte får berätta om den person som de är eller har varit ett stöd för. Arvode och ersättning för omkostnader varierar beroende på svårighetsgrad i uppdraget.

Mer information om kontaktfamilj, kontaktperson och familjehem