Fem lärare är utbildade coacher

Den 16 november avslutades utbildningen och de fick ta emot diplom och blev firade med blommor och tårta.

Dessa fem lärare är nu diplomerade coacher enligt ICF (International Coach Federation), från vänster i bilden:

Charlotte Strand, Renforsskolan
Lasse Norberg, Renforsskolan
Jeannie Olofsson, Älvbrinken
Mats Karlsson, Renforsskolan
Bodil Jacobsson, Älvbrinken

Startade hösten 2017

Coachning syftar till att individen ska bli mer medveten om sina möjligheter.

"Vi har genomfört utbildningen för att bibehålla denna kompetens hos oss och för att stärka det kollegiala lärandet", förklarar Johan Söderberg,  samordnare för nyanländas lärande och rektor i Vindelns kommun.

"Vi tror det leder till högre måluppfyllelse hos eleverna då pedagogen får stöd runt det hen själv vill utveckla". säjer han.

Coachsatsningen har pågått under ett år.  Lärare i kommunen har fått 20 samtal med en coach. Parallellt med den individuella coachningen har fem lärare fått gå utbildningen, för att själva bli coacher och kunna stötta kolleger. Sedan augusti i år har de var och en genomfört 15 timmar coachsamtal med sina kolleger eller personer utanför skolan och dessutom träffats sammanlagt 8 utbildningsdagar.

Reportage från när projektet startade

Viktigt att lyssna aktivt

Lärarna är eniga om att utbildningen har gett mycket och kommer att ge ringar på vattnet. Deras kunskaper är användbara i många sammanhang, i skolan med elever och kolleger och även privat. De nämner bland annat att de fått en större trygghet inför utvecklingssamtal och en ökad kunskap att lyssna aktivt.

"Man pushar den man coachar till att själv hitta lösningen. Vilket ämne eller dilemma det är spelar ingen roll", berättar Lasse Norberg.

Vindelnmodellen

Gruppen har en bildlig present och en hälsning till hela skolledningen.

"Vi känner att vi har fått ett fantastiskt verktyg och skulle vilja ta vara på det", säjer Jeannie Olofsson och lämnar över en symbolisk present i form av postit-lappar med nyckelord på till Lars Johansson, barn- och utbildningschef.

"Drömmen är att få till en coachande kultur här i Vindelns kommun, och utveckla en Vindelnmodell. Vi vill gärna träffa er och förklara mer hur vi tänker", säjer hon. "Det är speciellt för en så liten kommun att ha fem diplomerade coacher. Det här kan vi göra något riktigt bra av!"

Kontaktperson: Maria Höglund