Klart med styret i Vindelns kommun

Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna bildar majoritet.

Efter att valresultatet blev klart har det förts många diskussioner mellan partierna i Vindeln. Nu har Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommit överens om att bilda en politisk majoritet i Vindelns kommun.

Vänsterpartiet vill samarbeta för kommunens bästa

- Vi har tidigare mandatperioder haft ett gott samarbete med S och ser att vi för kommunens bästa även kan samarbeta med KD. Vi kommer att fortsätta arbeta för att öka frisktalen i kommunen med hänsyn till personalens hälsa. Under våra förhandlingar har vi också säkerställt att miljöfrågor får en betydande roll i kommunpolitiken, säger Yasemine Shtaye, ordförande för Vänsterpartiet i Vindeln.

Kristdemokraterna har fått gehör för sina vallöften

- Vi har fört förhandlingar med alla partier utom SD, men tyvärr visade det sig på ett tidigt stadium att inget av de övriga två allianspartierna var beredda att styra i minoritet. Därför valde vi att undersöka ett samarbete med S och V. Det har inte varit ett självklart val, med tanke på den stora ideologiska skillnad som finns mellan oss, men genom den överenskommelse vi har slutit så har vi både säkerställt kristdemokratiskt inflytande i kommunpolitiken och fått gehör för i princip samtliga våra vallöften, säger Ida Israelsson, ordförande för Kristdemokraterna i Vindeln.

Socialdemokraterna ser fram emot den kommande mandatperioden

- Efter att ha haft samtal med alla partier efter valet så har vi kommit fram till att ett brett samarbete med Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är det som fungerar bäst och även är bra för Vindelns kommun. Det känns inspirerande att fortsätta samarbetet med Vänsterpartiet samtidigt som vi välkomnar Kristdemokraternas modiga beslut att samarbeta med oss. Även om ekonomin ser tuff ut kommande år så ser vi fram emot det väntande jobbet under mandatperioden. Det säger Annelise Harnesk, ordförande i Socialdemokraterna.

Fördelning av poster

Uppgörelsen innebär att Socialdemokraterna besätter alla ordförandeposterna i kommunen. Vänsterpartiet och Kristdemokraterna får platser i styrelserna och nämnderna med något undantag.  

Kontaktperson: Mathias Haglund