Vindeln blir förvaltningskommun för samiska språk

Från och med den 1 februari 2019 blir kommunen förvaltningsområde för samiska språk

Särskilda krav ställs på en kommun som är ett förvaltningsområde för samiska. Till exempel har samer rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på samiska. Samer har rätt att använda sitt språk i kontakter med kommunen och myndigheter i området.

Nu när ansökan om att bli förvaltningsområde har blivit beviljad, fortsätter kommunen arbetet med att planera för hur verksamheterna behöver utvecklas.