Näringslivsfrukost den 25 januari

Temat är industriutveckling och IUC, T2, RISE och Umeå kommun kommer till Vindelngallerian