Undersökning om nyttjandet av skidspåren i Vindelns kommun

Vi behöver nu din hjälp för att få en bild över hur medborgarna nyttjar skidspåren i Vindelns kommun.

 

Enkäten görs för att få en bild över hur medborgarna nyttjar skidspåren i kommunen. Svaren ska utgöra underlag inför framtida prioriteringar och beslut om eventuella utvecklingsinsatser.

Svara på enkäten för att ge politiken ett så bra underlag som möjligt inför framtida prioriteringar.

Besvara enkäten senast den 4 april 2019.

Enkät

Länk till enkät om skidspåren