Vill du utvecklas i ditt föräldraskap?

Vindelns kommun bjuder nu in dig som är förälder till barn i åldrarna 3-12 år till gruppträffar för att ge stöd att utveckla ditt föräldraskap. På gruppträffarna får du möjlighet att tillsammans med andra föräldrar och gruppledaren diskutera olika frågor kring föräldraskap.

ABC - Alla Barn i Centrum

Gruppträffarna riktar sig till föräldrar med barn i åldern 3-12 år.
ABC består av totalt fyra gruppträffar med start tisdagen den 7 maj samt en återträff. Varje träff är på kvällstid mellan kl. 18.00-20.30 i vuxenutbildningens lokaler, gamla Brinken, Storvägen 54.

Anmäl intresse till Vindelns kommun

Anmäl intresse genom att skicka ett mail till vindelns.kommun@vindeln.se skriv ”föräldrautbildning” i ämnesraden eller ring socialtjänsten, 0933-140 00 telefontid kl. 8-9 måndag-fredag.

Hör gärna av dig om du har några frågor om upplägget eller hur träffarna kan bidra till att utveckla ditt föräldraskap.

Kontaktperson: Andrea Åberg