Feriearbeten för elever i årskurserna 8, 9 och första året i gymnasiet

Prioriteringsordningen för vilka som i första hand får feriearbete är ändrad efter beslut i socialnämnden den 10 april 2019. Till följd av beslutet förlängs ansökningstiden för att möjliggöra för elever i årskurs 8 att ansöka om feriearbete sommaren 2019. Ansökningstiden förlängs till den 12 maj 2019.