Är framtidsfullmakt något för dig eller dina nära?

Du kan skriva en fullmakt som träder i kraft först när den behövs. Medan du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk kan du bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan.