Ordna sommarlovsaktiviteter för barn och unga

Föreningar som vill vara med och arrangera, anmäl er senast den 18 maj

Vindelns kommun kommer även i år att arrangera sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Aktiviteterna som anordnades 2018 var mycket uppskattade, varierade och utspridda under dagen/kvällen. Denna sommar planeras aktiviteterna att arrangeras under två veckor, vecka 26 och 27. Kommunen kommer att samordna och stå för information och annonsering av aktivitetsveckorna.

Alla föreningar kan delta

Nu vänder vi oss till alla föreningar i kommunen med en förfrågan om deltagande. Alla föreningar som deltar och genomför en eller flera aktiviteter kommer att erhålla ett bidrag. I år är bidraget på 4000 + 1000 kr. 4000 kr ges per dagsaktivitet och 1000 kr utdelas om deltagarna bjuds på förtäring.

Om intresset att anordna aktiviteter är stort kommer variation och viss utlokalisering av aktiviteter till byarna att eftersträvas. Tänk på att det även är möjligt att anordna aktiviteterna på helger och kvällar.

Kriterierna för aktiviteterna är

  • Öppet för barn och unga mellan 6-15 år
  • Kostnadsfritt
  • Ingen behovsprövning (ingen förkunskap)
  • En aktivitet motsvarar ca 4 timmar (men kan delas upp på 2 dagar eller tillfällen vid behov)

Skicka anmälan av aktivitet till sommarlovsveckorna till Vindelns kommun, senast 18 maj, märk ”Sommarlovsaktivitet”. Vid stort intresse kommer vi att använda först till kvarn-principen.

Följande information önskas i anmälan:

  • Presentation av aktiviteten och hur ni planerar att genomföra den
  • Plats för aktiviteten
  • Hur många deltagare kan erbjudas plats?
  • Vilken/vilka dag/-ar önskas och ungefär vilka tider tänker ni er?
  • Kontaktperson för aktiviteten
  • Övrig information

Vi ser fram emot ert bidrag!

Eventuella frågor kan besvaras av:
Malin Bjurén 0933-142 34   Gudrun Lycksell 073-023 17 48
malin.bjuren@vindeln.se   gudrun.lycksell@vindeln.se

Kontaktperson: Malin Bjurén