Nu börjar resan mot Umeåregionens bästa näringslivsklimat

Tidigare i år antog kommunstyrelsen en näringslivsstrategi för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för företagen i Vindelns kommun.

Syftet med strategin är att den ska tydliggöra företagens behov och visa riktningen för kommunens arbete med näringslivsfrågorna inom ett antal fokusområden. Målet är att skapa ett bättre företagsklimat tillsammans med företagen.

Just nu pågår ett intervjuprojekt för att lyssna på hur företagen upplever kommunens företagsklimat och service.  Intervjuerna är ett viktigt underlag som kommer ligga till grund för en konkret handlingsplan för det kommande arbetet med att stärka företagsklimatet, som kommunens företagslots, Angelica Johansson har fått i uppdrag att utforma.

Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras innan sommaren, men vi vill redan nu tacka för det engagemang och den input vi hittills fått från företagen. Handlingsplanen beräknas vara klar i början av hösten.

Har du frågor om vårt kommande arbete är du välkommen att kontakta Angelica Johansson.

 
Länk till näringslivsstrategin (pdf)

Kontaktperson: Angelica Johansson