Välbesökt klimatdebatt

Onsdag den 8 maj hölls en paneldebatt om hur Vindeln ska uppfylla Parisavtalet.

Hörsalen på Vindelns Folkhögskola var välfylld med ett 50-tal åhörare som också fick tillfälle att ställa frågor.

Paneldebatten med representanter från S, V och M, inleddes med ett anförande av Sara Larsson från naturskyddsföreningen. Ett anförande som ledde tankarna till en viss disneyfilm. ”Vad är det väl att bo i Vindeln, jo alldeles underbart!” Vindeln har så mycket att erbjuda, lokalproducerat, är ”änglamarken” och skola, omsorg och annan service.

Politikerna i panelen erkände med ödmjukhet att klimatarbetet i kommunen kan förbättras. Samtidigt kunde man redovisa att kommunen gjort en hel del och även inse att kommunen måste bli bättre på att tala om för invånarna vad som görs.

Frågor som diskuterades var allt från hur bostadsförsörjningen kan förbättras och bli klimatsmart till hur upphandling av färdtjänst och sjuktransport kan samordnas för att undvika att en taxi kör 24 mil för att skjutsa 800 meter.

Frågorna var många och avslutades med lokalproducerade livsmedel. En fråga som kommunen länge har drivit är att se till att så mycket som möjligt för den egna verksamheten upphandlas lokalt.

Sammanfattningsvis kunde konstateras att det görs en hel del positiva insatser för att minska klimatpåverkan, men också att det finns utrymme för förbättringar. ”Frågorna måste komma upp i större utsträckning på dagordningen”. Samtidigt som det togs upp att det också finns begränsningar på grund av ansträngd ekonomi.

Såväl som panelpolitikerna som publiken kände sig riktigt nöjda med den givande kvällen. Några i publiken tyckte dock att det var beklämmande att inte fler politiska partier i Vindeln tar frågorna på allvar och avstod från att delta i paneldebatten.

Kvällen arrangerades av Energi- och klimatrådgivningen, Naturskyddsföreningen och ABF, alla i Vindeln.

Text och bild av Marcel Berkelder, energi- och klimatrådgivare för Vindelns och Robertsfors kommun.