Ny lag om tobak och liknande produkter

Lagen om tobak och liknande produkter börjar gälla den 1 juli 2019 och ersätter den tidigare tobakslagen

 Den nya lagen innebär bland annat att:

  • Alla som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen.
  • Rökförbud på allmänna platser utomhus utökas.
  • Regler om säkerhetsmärkning genomförs.

En detaljhandlare som har anmält försäljning av tobaksvaror före den 1 juli 2019 får fortsätta försäljningen om handlaren ansöker om försäljningstillstånd senast den 1 november 2019. Efter en sådan ansökan får försäljningen fortsätta i avvaktan på kommunens beslut.

Ny tobakslag 2019 (pdf)

Kontaktperson: Miljökontoret