Den 19 juni kommer besked om Vindelälven-Juhtatdahka biosfärområde

Ett modellområde för hållbar utveckling, där social och ekonomisk utveckling gynnas samtidigt som biologisk och kulturell mångfald bevaras. Biosfärområdenas uppgift är att visa upp lokala lösningar på globala utmaningar.

Planerad invigning

På nationalälvens dag, den 17 augusti ska utnämningen av Vindelälven-Juhtatdahka till biosfärområde firas i Vindelforsarnas naturreservat, Vindeln. Läs mer om invigningen av Vindelälven-Juhtatdahka

Vad är ett biosfärområde?

Ett biosfärområde utses av Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning. Biosfärområdenas uppgift är att visa upp lokala lösningar på globala utmaningar, och visa goda exempel på hur vi skapar en hållbar framtid för kommande generationer.

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:

  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning

Lokal samverkan utgör en grund i det arbetet. Ett biosfärområdes utveckling bestäms helt av de företag och organisationer och människor som bor och verkar i området.

Ett beslut om biosfärområde tillför inte några nya regelverk eller restriktioner. Meningen är att biosfärområdet ska fungera inspirerande. Om många strävar mot gemensamt satta mål, blir krafterna och möjligheterna starkare.

Läs mer om Vindelälven-Juhtatdahka