Kör inte vattenskoter på Abborrtjärn!

Sjön Abborrtjärn ligger inom ett vattenskyddsområde. Du bör därför inte köra vattenskoter eller annan motorbåt på Abborrtjärn.

Miljö- och byggkontoret har fått in uppgifter om att det har körts med vattenskoter och motorbåt på Abborrtjärn, Vindeln. Abborrtjärn ligger inom ett vattenskyddsområde och det finns fastställda föreskrifter till skydd för en närliggande vattentäkt. Bland annat innebär föreskrifterna att motortrafik på sjön är förbjuden. Trafik till och från den egna fastigheten är tillåtet. Om man bryter mot föreskrifter till skydd för dricksvattnet kan man dömas för brott mot områdesskydd till böter eller fängelse i högst två år.

Det finns inga godkända områden för vattenskoter i kommunen

För vattenskoter gäller dessutom speciella regler som innebär att de endast får köras i allmänna farleder eller områden som länsstyrelsen har godkänt. Inom Vindelns kommun finns inga allmänna farleder och inga godkända områden för vattenskoter. På länsstyrelsens hemsida finns information om var vattenskotertrafik är tillåten

Skydda vårt viktigaste livsmedel

Miljö- och byggkontoret i Vindelns kommun vill påminna om vikten av att skydda dricksvattnet som är vårt viktigaste livsmedel. Alla som befinner sig inom ett vattenskyddsområde har ansvar för att följa skyddsföreskrifter och ta hänsyn till vattenskyddet. I Vindelns kommun finns flera vattenskyddsområden och här kan du läsa mer om vad som gäller i de olika områdena

Kontaktperson: Miljökontoret