Kom med synpunkter på detaljplaner

Nu är detaljplaner för Aspen 2 med flera på Lidbackens industriområde samt södra delen av Brånet ute på samråd.

Detaljplanen går nu ut på sitt första samråd. Syftet med samrådet är att skapa ett bra beslutsunderlag genom insamling av synpunkter och yttranden kring planförslaget.

Kom gärna med synpunkter! Gör det skriftligt senast måndag den 8 juli 2019.

Läs mer om detaljplanerna och hur du gör om du vill lämna synpunkter genom att följa länkarna:

Detaljplan för Aspen 2 med flera, Lidbackens industriområde

Ändring av detaljplan för södra delen av Brånet