Vindelälven-Juhttátahkka blir biosfärområde!

FN-organet Unesco har beslutat att utnämna Vindelälven-Juhttátahkka till ett så kallat biosfärområde. Beslutet fattades vid UNESCO:s sammanträde i Paris den 19 juni.

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka omfattar Vindelälvsdalen, Laisälvdalen och nedre del av Umeälven. Det sträcker sig från norska gränsen till Bottenvikens kust, en sträcka på närmare 500 kilometer.

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling, det vill säga socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Sedan 2015 har Vindelälven-Juhttátahkka arbetat med att utveckla profil och identitet inom ramen för sin kandidatur. Området utgörs av Vindelälvens och nedre Umeälvens avrinningsområden. Drygt 100 000 personer bor i området som är 1,3 miljoner ha stort.

Ett biosfärområde har tre huvudsyften

  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning

Invigning på nationalälvsdagen den 17 augusti

Den 17 augusti invigs Vindelälven-Juhttátahkka biosfärområde i samband med ett stort arrangemang i Vindeln.

Arbetet med invigningen går nu in i en intensivare fas och under festligheterna i Vindeln den 17 augusti kommer besökarna bland annat att få ta del av utställningar, musik, matmarknad, tal och inte minst en flera hundra meter lång utställning, Vindelälven-Juhttátahkka i miniatyr. Programmet startar 10.00 och avslutas 15.30.

Mer om invigningen

För mer information kontakta:
Koordinator Anders Esselin, 070-273 09 45, biosfar@vindelalven.se