Nu öppnar Mina sidor

Från starten finns ett antal e-tjänster inom barnomsorg och skola samt socialtjänsten. Fler e-tjänster kommer framöver.

När du använder våra e-tjänster loggar du in med bank-id och kan följa ditt ärende på Mina sidor.

E-tjänsterna utvecklas av Skellefteå kommun i samverkan med övriga kommuner i länet.

I väntan på att nya e-tjänster utvecklas och införs finns vanliga blanketter samlade på samma ställe. En del blanketter går att fylla i digitalt, andra behöver du skriva ut, fylla i och skriva under för hand.

Mina sidor

Kontaktperson: Maria Höglund