Hur vill du att Kommunalhusparken ska se ut?

Vi vill veta hur du upplever att parken fungerar idag och hur du tycker att den ska utvecklas.

Vindelns kommun vill utveckla Kommunalhusparken till en välkomnande mötesplats i tätortens centrum.

Passa på att tycka till om parken! Enkäten är öppen till och med den 31 augusti. Här hittar du enkäten om kommunalhusparken