Eldningsförbudet är upphävt

Från och med söndag 11 augusti klockan 09.00 hävs eldningsförbudet i Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner.

Eldningsförbudet som gällt från 23 juli är upphävt. Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda i skog och mark. Brandförsvaret uppmanar dock till fortsatt försiktighet.

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte är du som eldar ansvarig för att det sker på ett säkert sätt.

Du hittar alltid aktuell information om eldningsförbud på https://umea.se/eldningsforbud

Tänk på det här vid eldning eller grillning utomhus

Här finner du tips och råd om du tänker elda eller grilla utomhus.

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
E-post: umeabrandforsvar@umea.se
Telefon: 090-16 22 00