Nu får 800 medborgare chansen att tycka till om Vindelns kommun

I samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför Vindelns kommun en medborgarundersökning där 800 invånare får tycka till om kommunens verksamheter. Undersökningen startar i slutet av augusti, när SCB skickar ut enkäten till 800 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen.

Undersökningen utgör tillsammans med andra mätningar och brukarundersökningar underlag till Vindelns kommuns förbättringsarbete. Vindelns kommun har tidigare genomfört medborgarundersökningar år 2014 och 2016.

- Resultatet av undersökningen kommer vi att ha stor nytta av i vårt arbete för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt. I det kommande arbetet med att se över kommunens mål och att ta oss an stora ekonomiska utmaningar blir resultatet av undersökningen viktigt, säger kommunalråd, Mathias Haglund.

Syftet med undersökningen

Medborgarundersökning genomförs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna, hur det är att bo och leva i kommunen samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Så arbetar kommunen vidare med resultaten

Resultaten av höstens undersökning kommer att redovisas i slutet av december 2019.
Undersökningarnas resultat är omfattande och kan presenteras på många olika sätt. En stor del av resultatet används direkt i kommunens årliga uppföljning vilket gör att det är en betydande del i den övergripande styrningen av kommunen.

Läs mer

statistiska centralbyråns webbplats finns mer information om undersökningen.

 

Kontaktperson: Frida Hallgren