Stort projekt för näringslivet beviljat

Umeåregionen har blivit beviljade drygt 16 miljoner kronor till ett stort näringslivsprojekt.

Projektet Näringsliv i Samverkan 6.0 ska pågå i tre år och hjälpa till att öka konkurrenskraften för befintliga företag. Extra fokus kommer att läggas på unga, kvinnor och utrikesfödda entreprenörer.

Företagslotsen Angelica Johansson kommer att leda projektet i Vindelns kommun.
”I det tidigare projektet har vi skapat en stabil samverkansgrund och det känns fantastiskt roligt att få möjligheten att bygga vidare på dessa erfarenheter för att kunna spetsa målsättningen ytterligare”, säger hon entusiastiskt.

Mer om Näringsliv i Samverkan 6.0