Dialogmöten om Vindelns kommuns framtid

Vindelns kommun bjuder in allmänheten till dialogmöten om Vindelns kommuns framtid. Syftet med mötena är att informera om kommunens ekonomiska läge och lyssna till vad du som medborgare har för synpunkter och idéer om kommunens framtid.

Vindelns kommun står liksom många av landets kommuner inför stora utmaningar, möjligheter och vägval. Syftet med dialogmötena är att informera om kommunens ekonomiska läge och att lyssna till vad du som medborgare har för synpunkter och idéer om kommunens framtid.

Hur ser du på kommunens framtid och vilka vägval är viktiga för dig? Delta på ett dialogmöte och gör din röst hörd.

 

Agenda                                            Tid
1. Inledning och syfte med mötet                                         18.30
2. Vindelns kommuns ekonomiska läge
3. Beskrivning av kommunens verksamheter
4. Lokalutredning - framtidens skola och boende för äldre
5. Dialog och fika 19.45

      

Medverkar på mötena gör politiskt förtroendevalda och ett antal tjänstepersoner från kommunen.

Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!

Kontaktperson

Kommunalråd, Mathias Haglund

E-post: mathias.haglund@vindeln.se
telefon: 070-231 05 71