Detaljplaner för granskning

Detaljplaner för delar av Lidbacken och Brånet ställs nu ut för granskning. Under granskningstiden kan du lämna synpunkter på detaljplanerna.

Om du har synpunkter på granskningshandlingarna ska du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast måndag den 23 september 2019.

Under granskningstiden den 2-23 september 2019, finns granskningshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:

  • Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
  • Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln
  • Här på kommunens webbplats:

Detaljplan för Aspen 2 med flera, Lidbackens industriområde - detaljplan för industri

Detaljplan för södra Brånet - detaljplan för bostad