Lokalutredning om framtidens skola, kök och boende för äldre i Vindelns tätort

Kommunstyrelsen har tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden anlitat en extern konsult för att genomföra en lokalutredning för delar av kommunens verksamheter i Vindelns tätort.

Konsultens uppdrag var att utreda hur lokalerna för skola, kök och boende för äldre kan utformas för att möta framtidens behov.

Utredningens förslag

För skolorganisationen har konsulten bland annat tagit fram förslag på en samlad skola för tätortens elever i årskurserna F-9 och ett förslag om att samla tätortens samtliga förskolor på en plats. 

Förslagen på framtidens boende för äldre består bland annat av att samla samtliga platser inom särskilt boende till Älvbacken och därmed bygga ut befintlig byggnad eller att bygga ett nytt boende för äldre vid Solhaga.

För köksorganisationen har ett förslag tagits fram för ett gemensamt tillagningskök i tätorten.

Nästa steg

Nästa steg i utredningen är att ta fram en beräkning av byggnadskostnaderna för förslagen.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska även påbörja arbetet med att ta fram beräkningar på hur förslagen skulle påverka kostnaden för driften av verksamheterna.

Kontaktperson: Eric Thorstensson