Förändrade avfalls- och VA-taxor i Vindelns kommun

Den 26 november beslutade kommunfullmäktige i Vindelns kommun om nya avgifter i avfallstaxan och i VA-taxan. Vatten- och avloppsystemens behov av förnyelse är en av orsakerna till höjningen. För avfall och återvinning är anledningen främst den kommande matavfallsinsamling samt ökade kostnader för att ta hand om hushållsavfallet.