Nu kommer bruna tunnan!

Ditt matavfall är en resurs som blir till biogas. Klimatsmart eller hur?

Snart får alla hushåll i Umeå och Vindelns kommuner den bruna tunnan för matavfall. Matavfallet sorteras i den bruna tunnan och restavfallet i den gröna.

Tunnan kommer att tömmas från och med mars 2020.

Du hittar information om tunnan och sortering på Vakins hemsida:

Matavfall 2020 - bakgrund

Filmer med Sverker Olofsson

Kontaktperson: VAKIN