Samarbete mot våld i nära relationer

Inslag av stress och alkohol kan under jul- och nyårshelgen innebära en förhöjd risk för dem som lever i en destruktiv relation. Anmälningarna om våld i nära relation brukar också öka efter dessa helger enligt brottsstatistiken.

Polisen tillsammans med Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns och Vännäs kommun går i dagarna ut med ett gemensamt utskick till samtliga hushåll i respektive kommun i syfte att sprida kunskap och öka medvetenheten om våld i nära relationer.

Polisen  och Vindelns kommun ser en styrka i att samverka för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Tillsammans med Polisen har kommunerna under hösten bland annat utbildat personal vid de kommunala bostadsbolagen.

– Syftet med utbildningen har varit att öka kunskapen om våld i nära relation, att definiera vad det är och hur man kan upptäcka våldet. Den ökade kunskapen och medvetenheten hoppas vi ska ge mod och vilja hos individen att agera på ett sådant sätt som hjälper. När polis och kommunens socialtjänst får vetskap om vad som sker så har vi också möjlighet att bidra med åtgärder för både den drabbade och för förövaren. Gör vi det här tillsammans så blir vi så mycket starkare., säger Per Bäckström, kommunpolis.

Mer information om brott i nära relationer

Läs med om brott i nära relationer på Polisens webbplats.

Kontaktuppgifter

Misstänker du att någon du känner är utsatt för våld i nära relationer, är du utsatt eller utsätter du någon för våld i nära relationer? Här finner du kontaktuppgifter till viktiga instanser som kan hjälpa dig.

Polisen

Telefon: 114 14
För akut hjälp i nödsituation ring nödnumret: 112

Socialtjänsten i Vindelns kommun

Telefon: 0933-140 00, be att få prata med en socialsekreterare

Centrum mot våld

Kvinnofridslinjen: 020-41 04 20
Mansmottagningen: 020-24 52 45

Kvinnojouren i Umeå

Telefon: 090-77 97 00

Vindelns Hälsocentral

Telefon: 090-785 44 42