Resultat av frågor om våld i nära relationer

I enkäten svarade 20 procent att de blir utsatta, och 6 procent skrev att de har utsatt någon närstående för våld.

Den 18-29 november fick alla som besökte kommunkontoret, oavsett anledning, en folder med fyra korta frågor. Det var frivilligt att delta i undersökningen och 97 procent av dem som tog emot foldern svarade.

Drygt 90 svar kom in. Nästan 20 procent svarade ja på frågan om de blivit utsatta för någon form av våld. 6 procent uppgav att de utsätter eller har utsatt någon närstående för våld.

Syftet med frågeveckorna var att fånga upp våldsutsatta och våldsutövare för att erbjuda stöd och hjälp till dem som önskar det. Syftet var även att uppmärksamma våld i nära relation som ett stort och utbrett samhällsproblem.

– Vi är nöjda med undersökningen, berättar Johanna Persson som är chef för individ- och familjeomsorgen. Enkäten mottogs väl och vi hade en hög svarsfrekvens. Några hade fyllt i att de ville prata med någon om sin situation och de har blivit kontaktade av en socialsekreterare.


Nya frågeveckor under våren 2020

- Vi planerar för nya frågeveckor under våren. Vi kommer till dess att se över foldern för att göra den lättare att förstå för dem som inte har svenska som modersmål, säger Johanna.

Frågorna i höstens folder innehöll frågor om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, utan att beröra när övergreppen hade skett. En del tyckte att det gjorde att frågorna blev svåra att svara på.

- Vi ville att den som fick foldern skulle känna sig fri att svara oavsett när övergreppen hade hänt, om det är pågående eller något som hände för länge sedan, förklarar Johanna. Vi kommer att ändra frågorna lite inför vårens frågeveckor och lägga till ett tidsintervall för att underlätta för den som svarar.


Vill du prata med någon om din situation?

Ring Vindelns kommuns växel 0933-140 00. Be att få tala med en socialsekreterare, de har tystnadsplikt. Du kan också ringa kvinnofridslinjen 020-50 50 50 alternativt mansmottagningen 020-245 245.