Ansök om bygdemedel senast den 31 januari

Sök via länsstyrelsens e-tjänst. Föreningar och organisationer med verksamhet inom Umeälvens avrinningsområde kan söka.