Nya taxor för vatten, avlopp och avfall

De nya avgifterna börjar gälla den 1 mars 2020.

Taxa för vatten- och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Taxa 2020 för vatten och avlopp i Vindelns kommun (pdf)


Avfallstaxa

Avfallshanteringen finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till hushållen i form av sänkta avgifter och om det blir ett underskott höjs avgifterna.

Avfallstaxa 2020 för Vindelns kommun (pdf)

Räkneexempel

Exemplet visar ett hushåll som har en grön tunna på 190 liter och hämtning var 14:e dag.

Avgifter Fram till mars 2020 Från mars 2020
Grundavgift 1 090 kr 1 090 kr
Grön tunna 890 kr 350 kr
Brun tunna - 350 kr
Viktavgifter
Grön tunna 0 kr 2 kr/kg
Brun tunna - 1 kr/kg
Summa per år 1 980 kr 1 790 kr + viktavgifter


Taxor som gäller fram till den 1 mars hittar du här: Taxor och avgifter, Vakin