Informationskvällar om miljö- och byggfrågor

Den 18 och 25 februari bjuder miljö- och byggkontoret in till träffar i Hällnäs och Tvärålund.

Båda kvällarna har samma upplägg och behandlar frågor som:

  • När krävs det bygglov?
  • Hur fungerar bygglovsprocessen?
  • Vad innebär strandskydd?
  • Vad händer inom samhällsplaneringen just nu?´
  • Hur ser ett godkänt avlopp ut?
  • När behövs en ny avloppsanläggning?
  • Planera ett nytt avlopp
  • Skötsel av avloppsanordning

Vi informerar även tillsammans med Vakin om hemkompostering och den bruna tunnan.
Vi inleder med information klockan 18, därefter bjuder vi på fika och svarar på frågor. Vi kommer att finnas på plats till klockan 20.

Hällnäs folkets hus
Den 18 februari, start klockan 18

Tvärålunds bygdegård
Den 25 februari, start klockan 18

Anmälan

Anmäl dig gärna så vi vet hur många som kommer.
Skriv till miljo@vindeln.se eller svara på vårt evenemang på Facebook.
Du kan också höra av dig till oss om du redan nu har en fråga så ska vi försöka svara under informationskvällen.

Välkommen!

Kontaktperson: Miljökontoret