Kommunfullmäktige sammanträder den 18 februari 2020

Kommunfullmäktige i Vindelns kommun sammanträder i Forum vid Renforsskolan den 18 februari 2020, kl 13.00.
Sammanträdet är öppet för allmänheten och startar kl 13.00.