Låg risk för spridning av coronaviruset i Sverige 14 februari

Ett nytt coronavirus har framförallt smittat människor som har befunnit sig i Hubei-provinsen i Kina. Viruset har tidigare kallats för 2019-nCoV. Viruset heter numera ”covid-19”. Det är WHO som beslutat om detta och det står för coronavirus disease 2019. Viruset ger symtom som feber, luftvägssymtom och hosta och påminner om influensa.

Ansvariga myndigheter

Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället är för närvarande mycket låg, enligt Folkhälsomyndigheten. Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter.

  • Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer.
  • Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Västerbotten ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi. Vårdguiden 1177 har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom. På Region Västerbottens webbplats finns information om regionens beredskap.
  • UD har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.
    EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO har information om utbrottet på engelska.
  • Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Var källkritisk

Utbrottet av coronaviruset i Kina har inneburit en intensiv medierapportering även här i Sverige. Det är viktigt att vara källkritisk. Det florerar en hel del felaktig information och rykten i sociala medier. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Här finns tips på hur du kan göra: Krisinformation.se om källkritik