Inställda möten om planer på vindkraftsparker

Mötena kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.

Du som bor i närheten eller är berörd av planerna är välkommen till mötena för att ge kommunen dina synpunkter. Vi kommer inte att informera om vindkraftsparken på mötena, det är företagens uppgift att göra det.

De synpunkter som kommer fram vid mötet blir en del i kommunens underlag för beslut att tillstyrka eller avstyrka byggandet av vindkraftverken. Kommunen har vetorätt i fråga om vindkraftsetableringar.

Mötena i Rambo och Åmsele ställs in

På grund av Coronaviruset ställs mötena in och kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.