Färre lekplatser i Vindeln?

Några lekparker föreslås tas bort i Vindelns tätort. Lämna dina synpunkter på förslaget senast den 5 april.

Det finns tretton lekplatser i Vindelns tätort. Kraven har ökat på besiktningar, funktionskontroller och tillsyn vilket medför större kostnader för att driva dem.

Gatu- och parkförvaltningens förslag är att lägga ned lekplatserna vid Tåvägen, Kabelvägen, Lillsvedjevägen och Rågvägen. Förvaltningen har utgått ifrån antalet barn 0-10 år som bor i området, och avstånd till de lekplatser som blir kvar samt befintligt skick på lekplatserna.

Kvar blir enligt förslaget lekplatserna vid Granvägen, Saedénsvägen, Cellovägen, Solvik och Sagogläntan vid vandringsleden. Dessutom finns lekplatser vid Klövern, Älvbrinken, Ängen och Renforsskolan.

Karta som visar alla lekplatser (pdf)

Har du synpunkter på förslaget, skriv till Vindelns kommun, 922 81 Vindeln eller vindelns.kommun@vindeln.se Skriv "lekplats" i ämnesraden, tack.

Vi behöver ha dina synpunkter senast den 5 april.