Riktlinjer vid resor med kollektivtrafiken

Länstrafiken i Västerbotten har utfärdat riktlinjer för att minska risken för smittspridning av Coronaviruset vid resor med kollektivtrafiken.

Länstrafikens riktlinjer riktar sig till samtliga resenärer och syftar till att vi tillsammans göra det vi kan för att hålla spridningen av Coronaviruset nere, samt hålla våra viktiga busschaufförer friska!

Riktlinjer vid resor med kollektivtrafik