Hjälp och stöd vid kris

Här finner du en sammanställning av kontaktuppgifter dit du kan vända dig om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver hjälp, rådgivning eller information.