Matleverans

Tillfällig varuhemsändning till riskgrupper under pandemin covid-19

Till följd av pandemin covid-19 har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att personer över 70 år och personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar bör undvika sociala kontakter. De flesta matvarubutikerna i Vindelns kommun erbjuder därför i samverkan med kommunen varuhemsändning till personer som är folkbokförda i kommunen och som tillhör en utpekad riskgrupp.

Leveranstjänsten gäller för personer som är skrivna i Vindelns kommun och som tillhör en utpekad riskgrupp i pandemin covid-19. Tjänsten kan nyttjas en gång per hushåll och vecka i Vindelns tätort och två gånger per hushåll och vecka i övriga delar av kommunen.

Tjänsten delfinansieras via ett bidrag som kommunen betalar ut till de butiker som erbjuder hemleverans samt att även butiken kan ta ut en avgift av kunden.

Bidraget från kommunen är en tillfällig satsning för att minska risken för smittspridning bland riskgrupper.

Regelverket gäller till och med den 30 juni 2021.Om läget kvarstår kan kommunstyrelsen komma att besluta om en förlängning.

Så går det till

Kontakta den butik som erbjuder hemleverans och ligger i ditt närområde för att anmäla att du vill nyttja tjänsten. Kontaktlista till butikerna finns längre ner på sidan.

Om du bor långt bort från närmsta butik är det upp till den aktuella butiken att avgöra om leveransen är möjlig att genomföra eller inte. Butiken avgör även utifrån sina förutsättningar om och när din hemleverans kan ske. Ta därför kontakt med din närmsta butik för att ta reda på om och när du kan få dina varor levererade.

Du och butiken kommer överens om hur du ska betala för dina inköp

Frågor och svar

Vad gäller om jag inte är skriven i kommunen?

Du måste vara skriven inom Vindelns kommun för att kunna få hemleverans av varor via kommunens samarbete med butikerna, men du kan alltid ta kontakt direkt med butiken för att undersöka om det är möjligt för butiken att leverera varor till dig utan bidrag från kommunen.

Vad gäller om jag har behov av tjänsten men inte tillhör en riskgrupp?

Ta kontakt med din närmaste butik för att undersöka om det är möjligt för butiken att leverera till dig utan bidrag från kommunen.

Hur fungerar det praktiska med leverans, betalning och liknande?

Det kan se olika ut hos de olika butikerna. Kontakta din närmaste butik för att få mer information om hur till exempel leverans och betalning går till.

Butiker som erbjuder hemleverans av dagligvaror

Butik Kontaktuppgifter
Gomaten i Granö 0933-400 04
Handlarn i Åmsele 0933-15 00 01
Ica Skivsjö 0933-530 01
Ica Handelsboden i Tvärålund 0933-500 44
Servicepunkten Hällnäs 0933-12 05 05
Coop Vindeln 0933-395 50


Allmänna frågor

Har du allmänna frågor om varuhemsändning kan du kontakta kommunsekreterare Lena Sandlin.

 

Kontaktperson: Lena Sandlin