Tillfällig varuhemsändning till riskgrupper

För att skydda riskgrupper och minska risken för smittspridning har matvarubutikerna i Vindelns kommun därför i samverkan med kommunen börjat erbjuda varuhemsändning till personer som är folkbokförda i kommunen och som tillhör en utpekad riskgrupp.