Skolavslutning utan publik

Vi måste alla hjälpas åt att bromsa spridningen av covid-19. Det innebär att skolavslutningarna i år kommer att genomföras i mindre grupper och utan släkt och vänner närvarande.

Vindelns kommuns skolor kommer att ha skolavslutning i mindre grupper i skolans lokaler och det traditionella avslutet på läsåret görs utan publik. Det får inte heller förekomma några folksamlingar på skolgården.

- Det blir en annorlunda skolavslutning i år, och vi hoppas att alla har förståelse för det. Varje skola kommer inom kort att informera elever och vårdnadshavare om hur skolavslutningen kommer att gå till, berättar Lars Johansson, barn- och utbildningschef.
 
Förändringarna av skolavslutningen görs i enlighet med  Folkhälsomyndighetens rekommendationer  

Västerbottens kommuner är eniga

Utgångspunkten i Västerbotten är att skolavslutning och examen sker utan närvarande vårdnadshavare och anhöriga. Samtliga kommuner  och smittskyddsenheten vid Region Västerbotten och ansvarig smittskyddsläkare står bakom denna inriktning.

Ingen skolavslutningskväll

Fritidsgården har tidigare år ordnat en kväll för eleverna för att fira att det är sommarlov. Arrangemanget har varit öppet för allmänheten, och haft många besökare i alla åldrar men i år går det inte att göra som vanligt. Skolavslutningskvällen är därför inställd.

Vuxennärvaro

Socialtjänsten och närpolisen kommer att finnas i samhället under kvällen. Johanna Persson, chef för individ- och familjeomsorgen, uppmanar fler vuxna att gå ut.

- Vi uppmuntrar också föräldrar att vara ute under kvällen, för att skapa trygghet för de unga. Hör gärna av er till oss om ni har några funderingar eller oro kring en ungdom. Under kvällen den 11 juni når ni oss på 070-301 29 54.