Egenprovtagning för covid-19

Nu får personal som arbetar inom vård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet möjlighet att testa om de har covid-19 genom att göra ett självtest.

Egenprovtagning är tänkt för den som har milda symtom. Har du allvarliga symtom, kontakta vården.

Allt om hur provtagningen går till kan du läsa på Region Västerbottens webbplats, om egenprovtagning

Länsstyrelsen Västerbotten har samlad information om provtagningen i Västerbotten och om vilka verksamheter som räknas som samhällsviktiga. Länsstyrelsens webbplats, om egenprovtagning

Är du anställd av Vindelns kommun? Här finns information riktad till kommunens medarbetare