Stöd till personer i riskgrupp

Svenska kyrkan ger stöd till dig som tillhör riskgrupp för coronaviruset. Nu kan du få hjälp med apoteksärenden och även få samtalsstöd.

Ring kommunens växel 0933-140 00, så får du telefonnummer till kontaktpersonerna.

Lämna ett meddelande om kontaktpersonen inte kan svara. De gör sitt bästa för att tillgodose de behov som uppstår.