Besöksförbudet på särskilda boenden har förlängts

Det gäller till och med den 30 september, men det finns möjlighet att besöka anhöriga utomhus vid boendet eller på distans via videosamtal.

Regeringen har beslutat att besöksförbud på äldreboenden fortsätter att gälla till och med den 30 september, med anledning av coronapandemin. I Vindeln har socialnämnden redan tidigare beslutat att förlänga besöksförbudet till och med den 30 september.

Besök utanför boendet är möjligt om det kan göras på ett sätt som är säkert för de boende och personalen. Vindelns kommuns särskilda boenden erbjuder också möten mellan anhöriga och boende med hjälp av videosamtal.

Besöksformer i kommunens särskilda boenden

Vi värnar givetvis om din anhörig som bor hos oss, likaväl som vår personal. Vi ber därför om förståelse och försiktighet i sociala kontakter. Om du vill träffa din anhöriga utanför boendet så önskar vi följande: 

  • Grundkravet är att både den boende och ni som ska möta upp ska vara fullt friska och utan några sjukdomssymptom.
  • I mesta möjliga mån ska fysisk distansering hållas, det vill säga ett avstånd på minst 1,5 meter.
  • Om sådan fysisk distans inte är möjlig, men en träff kan bedömas som säker med hjälp av rullstol eller sittande möte på säkert avstånd, så försöker personalen tillgodose önskemålet om möjligt.

 

Det finns platser utomhus med bord, stolar så att det ska vara säkert att besöka sin vän eller anhörig som bor på kommunens äldre- och gruppboenden. Inom kort kommer det även att finnas plexiglasskärmar på flera boenden för ökad säkerhet. Personal följer med de boende ut till besökarna.

Vi har valt att fortsätta hålla möjligheten öppen för möten utanför boendet, utifrån ovanstående förutsättningar. Vi ber om din hjälp att kunna fortsätta hålla våra boende så säkra som det går.

Isolering och testning vid hemkomst, för den som lämnar boendet

Om en boende hälsar på hemma hos anhöriga eller till exempel besöker sjukhus kommer personen att hållas isolerad i sitt rum och testas för Covid-19 vid återkomst till boendet. Isoleringen pågår tills testet visar negativt resultat.

Vindelns kommun och Region Västerbotten avråder starkt från att ta hem någon som bor på ett särskilt boende för äldre. Detta med anledning av att det ökar risken för att få in Covid-19 på våra boenden. Om du ändå vill ta hem din anhöriga, kontakta boendet för att få viktiga råd.