Nytt stöd till detaljhandeln och besöksnäringen

Region Västerbotten har beviljats 12 miljoner kronor från Europeiska regionalfonden till stöd för länets företag som drabbats av coronapandemin.

Läs om stöden på Region Västerbottens hemsida:

Tillfällig utvecklingscheck för detaljhandeln till följd av covid-19

Tillfällig utvecklingscheck för besöksnäringen till följd av covid-19

Här har kommunen samlad information om några av de stöd som finns:

Stöd till näringslivet i coronakrisen