Tyck till om detaljplan

Under perioden 6 juli till den 17 augusti kan du lämna in dina synpunkter på ny detaljplan för Nordenstamsgärdan. Syftet med planen är att bekräfta användning som kundparkering och att möjliggöra utökad exploatering.