Egenprovtagning för covid-19

Visst vet du om att du kan göra ett test på dig själv om du har milda symtom?.

Egenprovtagning är tänkt för den som har milda symtom. Har du allvarliga symtom, kontakta vården.

Allt om hur provtagningen går till kan du läsa på Region Västerbottens webbplats, om egenprovtagning

Är du anställd av Vindelns kommun? Här finns information riktad till kommunens medarbetare